Logo
Header text
екип

Надежда Славова

Директор на фестивала
info@animationfest-bg.eu

Александър Размов

Филмови технологии
info@animationfest-bg.eu

Георги Ангелов

Логистика
info@animationfest-bg.eu

Яна Карпачева

Графичен дизайн
info@animationfest-bg.eu

Петър Младенов

Координатор
info@animationfest-bg.eu

Кирил Тодоров

Kоординатор
info@animationfest-bg.eu

Mагдалена Секулова

Координатор
info@animationfest-bg.eu

Николай Михайлов

Международни връзки
niko@cineart.me