Logo
Header text
НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

БАНКОВИ СМЕТКИ:


Банка: Първа Инвестиционна Банка
Банков код: FINVBGSF
Титуляр на сметката: БАНХА „Пройко Пройков“

 

Сметки:


in BGN: IBAN BG30 FINV 9150 1204 3912 59

 

В подкрепа на МФАФ ЗЛАТЕН КУКЕР – СОФИЯ